תוכנה לחשבות חוץ למשרדי רואה חשבון

תוכנה לחשבות חוץ למשרדי רואה חשבון

משרדי רואי חשבון מספקים שירותי הנהלת חשבונות לעסקים בהתקשרות חוזרת (ריטיינר) שירותים אלו מצריכים לא פעם עבודה ידנית מרובה שכוללת הזנת חשבוניות, ביצוע התאמות, ביצוע תשלומים לספקים, לקוחות ולגורמים שונים, ניהול של מספר חשבונות בנק, ניהול פרויקטים ומרכזי רווח, ניהול תקציבי שוטף והפקת דוחות כספיים לרבות דיווחים שוטפים לרשויות המס. עובדים עם מערכת SAP Business […]